gedichten

gedichten
over de stad
voor de stad
door de stad
in de stad

uit de stad
van de stad
rond de stad
met de stad
met gedichten doe je dat

over gedichten

Waalwijk brengt het beste in mensen boven, ook bij dichters. We gingen op zoek naar gedichten over Wolluk en kwamen zelfs een juweeltje tegen uit begin 1900! De nadruk willen we bij deze categorie leggen op de diversiteit, reden om per dichter maximaal 3 gedichten op te nemen.

Looiersgrond

Marian Mahieu-Stokwielder
geschreven voor de 60e verjaardag van Wim Mombers, oprichter van ‘’t Mom’, laboratorium voor de kunst.

Diep respect
voor overgrootvader
herbergier
die hier
zocht …
en vond
deze grond
aan een kleine rivier
met water dat stroomde
voor de looiers

Die grondlegger
plaatste de hakken
in zijn Waalwijkse grond.
En aardde.

Hij bouwde een ruimte
een plek
om dierenvellen
van ver weg
ruwe huid nog
uit Afrika
Zuid-Amerika, de Oost
te temmen
tot Brabants leder
tuigleder
stug nog
maar toch
zeer begeerd leder!

Deze plek werd grondgebied
van rauwe ontvlezing
moeizame ontharing
door arbeiders
ambachtslieden
van wie
druipend lichaamsvocht
drupte
in de putten
en zich vermengde
met de looizuren.
Onder deze grond.

Vooruitgang
liet
het leder
soepeler máken.
Meer
grondeigenaren
eisten grondrechten.

Maar zij kwamen tenslotte
jammerlijk
met de handen in het haar
vol stroppende klitten terecht

En de achterkleinzoon
besloot
deze grond
met zijn eigen handen
te bewerken
met de grondhouding
van de grondlegger
tot een
laboratorium voor de kunst.