kijken in wijken

Kijken in wijken
Kijken in wonen
Gewone mensen wonen
In gewone wijken

Ga maar kijken
Armen en rijken
Allen in wijken
Ze wonen gewoon

Of ongewoon
Wonen doen ze
In hun wijken
Ga zelf maar kijken.

over wijken

De dichter ging kijken in de wijken en de gebieden bespieden. En daar schreef hij over. Gedichten over wijken en bijzondere gebieden in Waalwijk. Elke wijk heeft ergens zijn eigen eigenheid. De tijd heeft er zijn werk gedaan. De mensen die er wonen en hebben gewoond. De inrichting kan verschillen. De betaalbaarheid van de huizen. Genoeg ingrediënten om een wijk te vormen. De ene wijk is de andere niet. En samen maken ze Waalwijk.

Meerdijk

Waalwijk-zuid, voor beter gesitueerden
Tussen Kaatsheuvels bos en Groenewoud
Bungalows, villa’s, soms een kasteeltje
Iemand heeft zelfs een haciënda gebouwd

De stilte op straat wordt soms verstoord
Door het geluid van snoeiende scharen
Van hoveniers die van zuid tot noord
De hele wijk achter hagen bewaren

Een robotmaaier graast zich door een gazon
Hier gebeurt niet veel op het eerste gezicht
Peelland vakantiepark languit in de zon
Straten worden als nummers herbeschikt

Zanddonk voor gevorderden met namen
Uit de zuidelijke Nederlanden
Tot aan de Kloosterweg gaan we
Waar oud geld verdwijnt in nieuwe handen.