gedichten

gedichten
over de stad
voor de stad
door de stad
in de stad

uit de stad
van de stad
rond de stad
met de stad
met gedichten doe je dat

over gedichten

Waalwijk brengt het beste in mensen boven, ook bij dichters. We gingen op zoek naar gedichten over Wolluk en kwamen zelfs een juweeltje tegen uit begin 1900! De nadruk willen we bij deze categorie leggen op de diversiteit, reden om per dichter maximaal 3 gedichten op te nemen.

  • Home
  • Van het oude, nieuwe nest

Van het oude, nieuwe nest

Vincent van den Hoven :: 2006
geschreven bij de opening op 3 maart 2006 van de Rode & Witte Wijk in Waalwijk

Óp komt ’t zonneke gluren boven de boerderijkes van Het Heike.
Een eerste haan kraait de stilte aan diggelen.
Op het kronkelige zandpad pikt een zelfvoldaan patrijzenpaar
op goed geluk om zich heen, graantje hier, wormpje daar …
De wereld lijkt stil te staan,
al dient zich wel, plompverloren, een spierenrollende
kemphaan aan …

En niet veel later druipen de eerste koeikes af.
Pijlsnel bouwt, op de oude weiden,
een rare vogel zijn nieuwe, stenen nesten:
eerst rode, dan witte, gesloten en aaneengesloten;
daarbinnen geen zomer of winter meer.
Waar eerst de wielewaal klonk, zingen nu
kanaries, roodstaarten en parkieten.

Een nieuwe, hechte kolonie groeit op in rood –
vitaal, energiek, vurig, warmbloedig –
en wit, niet kleurloos wit maar met alle kleuren
in zich, verbonden in verscheidenheid, wit,
onschuldig en ongerept als sneeuw, al is ‘t geen eeuwige …

Want alles is ijdel, alles gaat voorbij.
Al houden we krampachtig vast aan onze zekerheden,
alles is ijdel en gaat voorbij.
Hoe kromp de wijk ineen onder het geweld
dat zo plotseling haar dreigde te verzwelgen.
Maar ook: hoe verzette zij zich,
als een tweekoppige adelaar,
de geest van Biko en Mandela indachtig,
tegen de ondergang
tot zij zegevierde.

En zo groeide daar, op de fundamenten van het oude,
van wat bewaard mocht en moest blijven,
iets nieuws.
Wat doet de vogel waarvan de eieren zijn geraapt?
Wat, als haar nest is verwaaid?
Op een dag richt zij zich op, schudt ze haar veren,
slaat ze haar vleugels uit en, onwennig maar vastberaden,
herneemt ze haar vlucht
Het leven wacht op haar, het wacht ook op u.
Wees gelukkig hier in uw oude, nieuwe nest.