gedichten

gedichten
over de stad
voor de stad
door de stad
in de stad

uit de stad
van de stad
rond de stad
met de stad
met gedichten doe je dat

over gedichten

Waalwijk brengt het beste in mensen boven, ook bij dichters. We gingen op zoek naar gedichten over Wolluk en kwamen zelfs een juweeltje tegen uit begin 1900! De nadruk willen we bij deze categorie leggen op de diversiteit, reden om per dichter maximaal 3 gedichten op te nemen.

Wolluk was...

Toon Gouda

Wolluk was een stad
van kleine theaters,
een volk van artiesten,
van zangers en praters.
Elke straat,
elke dam, elke dijk
was wel een eigen
theaterke rijk.
Het kende geen Bühne,
geen spots of een kassa,
’t was meer intiem,
niks voor de massa.
Maar bij een verjaardag
of huwelijkspartij
dan stonden “d’artiesten”
al klaar in de rij.
Ze klommen (geholpen)
op tafel of stoel,
verhieven hun stem
en vermaakten de boel.
Ze zongen, vertelden
van het dagelijkse leven,
verhalen met lach
en met tranen doorweven.
Men schaamde zich niet
zich zichtbaar te uiten
en…werd het teveel:
ne zakdoek en snuiten.
Men wist zich omringd
door eenvoudige mensen
máár….een RIJKER publiek
kon niemand zich wensen!

Wolluk was een stad
van kleine theaters…