kijken in wijken

Kijken in wijken
Kijken in wonen
Gewone mensen wonen
In gewone wijken

Ga maar kijken
Armen en rijken
Allen in wijken
Ze wonen gewoon

Of ongewoon
Wonen doen ze
In hun wijken
Ga zelf maar kijken.

over wijken

De dichter ging kijken in de wijken en de gebieden bespieden. En daar schreef hij over. Gedichten over wijken en bijzondere gebieden in Waalwijk. Elke wijk heeft ergens zijn eigen eigenheid. De tijd heeft er zijn werk gedaan. De mensen die er wonen en hebben gewoond. De inrichting kan verschillen. De betaalbaarheid van de huizen. Genoeg ingrediënten om een wijk te vormen. De ene wijk is de andere niet. En samen maken ze Waalwijk.

Antoniusparochie

’t Heike, tussen eerste en tweede Zeine
Waalwijk over het spoor
Het heilig Hart kijkt de wijk uit
‘Sterk ons geloof, spaar ons land

Zegen onze woonstee, Koning ben Ik’
Moeizaam worstelend langs het blik
Van de veel te smalle Chrispijnstraat
Hulde aan onze bevrijders

Een rode en witte wijk
Waar je weer doorheen fietst
Je treft aan de centrale winkelgalerij
Nog vis, doek en hoogtezon, verder niets

Antonius waar is alles gebleven
Steeds meer wonen en minder leven
Minder nijverheid tussen het volk
Van het langgeleden Wolluk

Het slachthuis slacht niet meer
En nog veel meer wat niet meer is
Toch gist de geschiedenis door naar morgen
’t Heike blijft voor zijn mensen zorgen.

Adoptiegroen en voedselbank
En water wordt gescheiden in schoon en schoner
Op het speelveld spelen geen honden meer
Een eenzame school staat anti-kraak te wezen.