Skip to main content

Vingermopperende stapel stenen
van vervlogen tijden geleden.
Gebouwd als nostalgie.

Ook ik zette mijn schreden
langs koe en os de treden.
Macht zit hoog, was de visie.

Modern Middeleeuws gebouw,
ook ik trouwde hier mijn vrouw
als velen in het verleden

en nu in uw lege heden
waak je over de markt,
stil kreunt u en hoopt

dat het ooit nog iets wordt
dat ze iets met u deden.
Hier resten slechts gebeden.

Kropholler (1881-1973) was autodidact op het gebied van de architectuur. In 1908 werd Kropholler katholiek en begon hij zich te interesseren voor kerkenbouw. In publicaties pleitte hij voor het vasthouden aan traditionele bouwwijzen in moderne architectuur, het traditionalisme. Geïnspireerd door Berlage en binnenlandse architectuur ontstond een stijl waarbij enerzijds eenvoud en baksteen centraal staan en anderzijds steunberen en trapgevels extra groot werden uitgevoerd.
Behalve kerken ontwierp Kropholler vele andere gebouwen, waaronder een vrij groot aantal raadhuizen, waaronder die van Waalwijk, Leidschendam, Noordwijkerhout, Arcen en Heesch.
Hoewel gerespecteerd was Kropholler weinig geliefd bij collega-architecten en had hij regelmatig moeilijkheden met opdrachtgevers. In zijn geschriften rekende hij in felle bewoordingen af met andere opvattingen.